Momentálne máme k dispozícii na splátky tieto nehnuteľnosti

Aj na splátky Čučmianska, Rožňava

43 400€ / akontácia od 6 510 €

Aj na splátky Jána Švermu, Michalovce

53 000€ / akontácia od 7 950 €

Aj na splátky J. Donca, Zvolen

62 000€ / akontácia od 9 300 €

Aj na splátky Limbová, Trnava

78 000€ / akontácia od 11 700 €

Predaný na splátky Pavlovova, Poprad

44 500€ / akontácia od 4 450 €

Predaný na splátky Rastislavova, Poprad

59 300€ / akontácia od 5 930 €

Predaný na splátky Jána Francisciho, Levoča

41 200€ / akontácia od 4 120 €

Predaný na splátky Žilinská Cesta, Ružomberok

66 500€ / akontácia od 6 650 €

Predaný na splátky Veterná, Ružomberok

61 000€ / akontácia od 6 100 €

Predaný na splátky Tajovského, Poprad

66 500€ / akontácia od 6 650 €

Predaný na splátky Š. Králika, Prievidza

53 860€ / akontácia od 5 386 €

Predaný na splátky Levočská, Spišská Nová Ves

62 000€ / akontácia od 6 200 €

Predaný na splátky Dlhé Hony, Poprad

60 000€ / akontácia od 6 000 €

Predaný na splátky Kuzmányho, Kežmarok

61 000€ / akontácia od 6 100 €

Predaný na splátky Šarkan, Nové Zámky

21 950€ / akontácia od 6585 €